Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 811
Năm 2022 : 811
 • Nguyễn Tú Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0829505646
  • Email:
   ntoanh.hs@gmail.com
 • Phạm Nguyễn Ngọc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Chủ tịch Hội đồng trường- Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985770506
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn
 • Hồng Tú Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên- Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0832313130
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn