Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 55
Năm 2021 : 961
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0941567809
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Hồ Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0945057949
  • Email:
   htcnhung.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0976007735
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • La Thị Nghĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Văn thư
  • Điện thoại:
   0947040013
  • Email:
   langhiktvbb@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0949014254
  • Email:
   hungthaohuyhung@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Giào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký Hội đồng trường
  • Điện thoại:
   0948774828
  • Email:
   ttngiao.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Nguyễn Ngọc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Chủ tịch Hội đồng trường
  • Điện thoại:
   0985770506
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn
 • Hồng Tú Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0832313130
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook