Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 09 : 320
Năm 2020 : 2.577
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0941567809
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Lưu Thị Bích Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0916004985
  • Email:
   ltbduy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lữ Thu Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0859251972
  • Email:
   Luthutuoi@gmail.com
 • Hồ Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0945057949
  • Email:
   htcnhung.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phú Thị Sớm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0354124100
  • Email:
   tansomngan@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0976007735
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0857029529
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0946909023
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • La Thị Nghĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Văn thư
  • Điện thoại:
   0947040013
  • Email:
   langhiktvbb@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0949014254
  • Email:
   hungthaohuyhung@gmail.com
 • Phạm Nguyễn Ngọc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Chủ tịch Hội đồng trường
  • Điện thoại:
   0985770506
  • Email:
   c0sonca3.phb@sobaclieu.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook