Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 811
Năm 2022 : 811
 • Nguyễn Tú Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0829505646
  • Email:
   ntoanh.hs@gmail.com
 • Nguyễn Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Tổ phó Tổ Lá- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946444324
  • Email:
   andat384@gmail.com
 • Lê Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947260914
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên-Trưởng ban thanh tra nhân dân-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941567809
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Lưu Thị Bích Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916004985
  • Email:
   ltbduy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lữ Thu Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0859251972
  • Email:
   Luthutuoi@gmail.com
 • Phú Thị Sớm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Tổ trưởng tổ Lá - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354124100
  • Email:
   tansomngan@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976007735
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0857029529
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Tổ trưởng tổ Mầm, Chồi- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946909023
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • La Thị Nghĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Văn thư
  • Điện thoại:
   0947040013
  • Email:
   langhiktvbb@gmail.com