Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 11 : 517
Năm 2022 : 9.711
 • Nguyễn Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Tổ phó Tổ Lá- Giáo viên
  • Email:
   andat384@gmail.com
 • Nguyễn Ý Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenynhi1150@gmail.com
 • Lê Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Giáo viên
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên-Trưởng ban thanh tra nhân dân-Giáo viên
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Lưu Thị Bích Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Giáo viên
  • Email:
   ltbduy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lữ Thu Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Giáo viên
  • Email:
   Luthutuoi@gmail.com
 • Phú Thị Sớm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Tổ trưởng tổ Lá - Giáo viên
  • Email:
   tansomngan@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Tổ trưởng tổ Mầm, Chồi- Giáo viên
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ-Thành viên-CTCĐ- Giáo viên
  • Email:
   hungthaohuyhung@gmail.com