Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 75
Năm 2020 : 2.103
 • Lê Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947260914
 • Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978464530
  • Email:
   ptlien.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919720907
  • Email:
   vothithuytrangmgmn@gmail.com
 • Tô Uyển Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916119706
  • Email:
   nguyentueman0402@gmail.com
 • Lưu Thị Bích Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916004985
  • Email:
   ltbduy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lữ Thu Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01259251972
  • Email:
   uthutuoi2233@gmai.com
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01257029529
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Bùi Thị Bích Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi Đoàn- giáo viên
  • Điện thoại:
   0857100880
  • Email:
   buithibichtram95@gmail.com
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng Tổ Mầm- Chồi
  • Điện thoại:
   0946909023
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Thị Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941092303
  • Email:
   ttmhieu.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0941567809
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook