Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 55
Năm 2021 : 961
 • Tô Uyển Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916119706
  • Email:
   nguyentueman0402@gmail.com
 • Lữ Thu Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01259251972
  • Email:
   uthutuoi2233@gmai.com
 • Bùi Thị Bích Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi Đoàn- giáo viên
  • Điện thoại:
   0857100880
  • Email:
   buithibichtram95@gmail.com
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng Tổ Mầm- Chồi
  • Điện thoại:
   0946909023
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Thị Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941092303
  • Email:
   ttmhieu.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0949014254
  • Email:
   hungthaohuyhung@gmail.com
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook