Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 11 : 515
Năm 2022 : 9.709
 • Lưu Thị Bích Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Giáo viên
  • Email:
   ltbduy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lữ Thu Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Giáo viên
  • Email:
   Luthutuoi@gmail.com
 • Trịnh Kim Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Tổ trưởng tổ Mầm, Chồi- Giáo viên
  • Email:
   tkthuy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ-Thành viên-CTCĐ- Giáo viên
  • Email:
   hungthaohuyhung@gmail.com
 • Tô Uyển Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916119706
  • Email:
   nguyentueman0402@gmail.com
 • Trịnh Thị Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941092303
  • Email:
   ttmhieu.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn