Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 54
Năm 2021 : 960
 • Lê Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947260914
 • Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978464530
  • Email:
   ptlien.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919720907
  • Email:
   vothithuytrangmgmn@gmail.com
 • Lưu Thị Bích Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916004985
  • Email:
   ltbduy.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01257029529
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0941567809
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Phạm Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0946792535
  • Email:
   ptle.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phú Thị Sớm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng Tổ Lá
  • Điện thoại:
   01654124100
  • Email:
   tansomngan@gmail.com
 • Hồ Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên -Tổ phó Tổ Lá
  • Điện thoại:
   0945057949
  • Email:
   htcnhung.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng tổ Mầm - Chồi
  • Điện thoại:
   0976007735
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook