Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 811
Năm 2022 : 811
 • Nguyễn Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Tổ phó Tổ Lá- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946444324
  • Email:
   andat384@gmail.com
 • Nguyễn Ý Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenynhi1150@gmail.com
 • Lê Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947260914
 • Văn Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên-Trưởng ban thanh tra nhân dân-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941567809
  • Email:
   vanyennhi06@gmail.com
 • Phú Thị Sớm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Tổ trưởng tổ Lá - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354124100
  • Email:
   tansomngan@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976007735
  • Email:
   dthan.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Thành viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0857029529
  • Email:
   dthdiem.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS- Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946792535
  • Email:
   mintiecdu@gmai.com
 • Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978464530
  • Email:
   ptlien.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919720907
  • Email:
   vothithuytrangmgmn@gmail.com
 • Bùi Thị Bích Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Bí thư chi Đoàn- giáo viên
  • Điện thoại:
   0857100880
  • Email:
   buithibichtram95@gmail.com