Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 811
Năm 2022 : 811
 • La Thị Nghĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên- Văn thư
  • Điện thoại:
   0947040013
  • Email:
   langhiktvbb@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Giào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên-Tổ trưởng tổ văn phòng-Kế toán
  • Điện thoại:
   0948774828
  • Email:
   ttngiao.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Thị Đồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0914191829