Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 54
Năm 2021 : 960
 • La Thị Nghĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên-Thành viên- Văn thư
  • Điện thoại:
   0947040013
  • Email:
   langhiktvbb@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Giào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0948774828
  • Email:
   ttngiao.sc3.hb@sobaclieu.edu.vn
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook