Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 516
Năm 2022 : 9.710
"Tuổi trẻ xã Vĩnh Mỹ B tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" tiếp tục những công trình phần việc Tháng Thanh Niên 2019 Xã Đoàn Vĩnh Mỹ B dặm vá tuyến lộ ấp An Nghiệp và sửa cây cầu Láng Chanh ấp 14

"Tuổi trẻ xã Vĩnh Mỹ B tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" tiếp tục những công trình phần việc Tháng Thanh Niên 2019 Xã Đoàn Vĩnh Mỹ B dặm vá tuyến lộ ấp An Nghiệp và sửa cây cầu Láng Chanh ấp 14

"Tuổi trẻ xã Vĩnh Mỹ B tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" tiếp tục những công trình phần việc Tháng Thanh Niên 2019 Xã Đoàn Vĩnh Mỹ B dặm vá tuyến lộ ấp An Nghiệp và sửa cây cầu Láng Chanh ấp 14
"Ngày hội đoàn viên" BCH xã đoàn Vĩnh Mỹ B tổ chức quét dọn nhà bia tưởng niệm 12 chiến sĩ, dâng hương và họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

"Ngày hội đoàn viên" BCH xã đoàn Vĩnh Mỹ B tổ chức quét dọn nhà bia tưởng niệm 12 chiến sĩ, dâng hương và họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

"Ngày hội đoàn viên" BCH xã đoàn Vĩnh Mỹ B tổ chức quét dọn nhà bia tưởng niệm 12 chiến sĩ, dâng hương và họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)