Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, xanh - sạch - đẹp theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”