Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 516
Năm 2022 : 9.710
Kết quả thi đua giai đoạn I năm học 2018-2019

Kết quả thi đua giai đoạn I năm học 2018-2019

Kết quả thi đua giai đoạn I năm học 2018-2019Trường Mầm Non Sơn Ca 3 là một trong 45 trường được Sở Giáo dục-Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2064/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2019  khen thưởng học hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2018-2019. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời ...
Kết quả thi đua HKI năm học 2018-2019

Kết quả thi đua HKI năm học 2018-2019

Trường Mầm Non Sơn Ca 3 là một trong 45 trường được Sở Giáo dục-Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 107/QĐ-SGD-KH-CN ngày 12/02/2019  khen thưởng học hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm học kỳ I, năm học 2018-2019. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời để nhà trường thêm động lực phấn ...